In Stock

لیست قیمت شیرآلات صنعتی در مرداد ۹۸ :

لیست قیمت شیرآلات صنعتی در مرداد ۹۸ شامل نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی در مردادماه سال ۱۳۹۸ بشرح ذیل می باشد. لذا جهت خریداری و کسب اطلاعات بیشتر، با شماره تلفنهای مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید. لازم بذکر است کلیه قیمتها به ریال می باشد.

 

شیرآلات صنعتی

شیرآلات صنعتی

 

لیست قیمت شیرهای گازی دوتیکه و سه تیکه استیل دنده و ساکت ۱۰۰۰WOG برند NIPPON :

 

سایز به اینچ

BALL VALVE 2 PCS

BALL VALVE 3 PCS

۱/۲

۴۵۰,۰۰۰

۹۱۰,۰۰۰

۳/۴

۶۳۰,۰۰۰

۱,۳۳۰,۰۰۰

۱

۹۵۰,۰۰۰

۱,۶۷۰,۰۰۰

۱٫۱/۴

۱,۳۶۰,۰۰۰

۲,۲۸۰,۰۰۰

۱٫۱/۲

۱,۹۵۰,۰۰۰

۴,۲۰۰,۰۰۰

۲

۲,۴۸۰,۰۰۰

۴,۸۳۰,۰۰۰

۲٫۱/۲

۵,۷۰۰,۰۰۰

۱۰,۲۴۰,۰۰۰

۳

۸,۳۴۰,۰۰۰

۱۹,۵۵۰,۰۰۰

۴

۱,۴۹۰,۰۰۰

۲۹,۹۰۰,۰۰۰

 

لیست قیمت شیرهای کشویی، سوزنی، گازی، خودکار سوپاپ و دریچه، صافی کلاس ۸۰۰ و فورج ساکت و دنده (A105) برند CHERO :

 

GATE & GLOBE

BALL VALVE

CHECK VALVE

STRAINER VALVE

۲,۵۳۰,۰۰۰

۴,۴۳۰,۰۰۰

۲,۴۸۰,۰۰۰

۲,۲۵۰,۰۰۰

۲,۸۲۰,۰۰۰

۴,۵۸۰,۰۰۰

۲,۷۱۰,۰۰۰

۲,۵۳۰,۰۰۰

۴,۰۱۰,۰۰۰

۶,۸۸۰,۰۰۰

۳,۸۶۰,۰۰۰

۳,۴۰۰,۰۰۰

۶,۳۳۰,۰۰۰

۹,۱۵۰,۰۰۰

۵,۶۴۰,۰۰۰

۵,۴۱۰,۰۰۰

۷,۸۸۰,۰۰۰

۱۱,۴۵۰,۰۰۰

۷,۴۸۰,۰۰۰

۶,۰۴۰,۰۰۰

۹,۷۲۰,۰۰۰

۱۶,۶۸۰,۰۰۰

۹,۴۳۰,۰۰۰

۹,۱۵۰,۰۰۰

 

لیست قیمت شیرهای کشویی، سوزنی، خودکار، صافی فلنج دار کلاس ۱۵۰ و فولادی A216 برند ORION و KITZ :

 

سایز به اینچ

GATE VALVE

GLOBE VALVE

CHECK VALVE

STRAINER VALVE

۱

۶,۳۳۰,۰۰۰

۶,۷۹۰,۰۰۰

۶,۳۳۰,۰۰۰

۵,۴۷۰,۰۰۰

۲

۱۱,۴۵۰,۰۰۰

۱۱,۴۵۰,۰۰۰

۱۰,۱۸۰,۰۰۰

۸,۰۳۰,۰۰۰

۳

۲۰,۴۷۰,۰۰۰

۲۰,۶۹۰,۰۰۰

۱۶,۰۵۰,۰۰۰

۱۳,۵۷۰,۰۰۰

۴

۲۹,۷۳۰,۰۰۰

۳۴,۳۳۰,۰۰۰

۲۱,۸۰۰,۰۰۰

۱۹,۴۴۰,۰۰۰

۶

۴۹,۴۵۰,۰۰۰

۵۷,۳۳۰,۰۰۰

۴۴,۲۸۰,۰۰۰

۳۲,۷۸۰,۰۰۰

۸

۶۸,۷۷۰,۰۰۰

۱۰۲,۳۵۰,۰۰۰

۶۶,۷۰۰,۰۰۰

۶۸,۷۷۰,۰۰۰

۱۰

۱۰۹,۰۲۰,۰۰۰

۱۴۸,۳۵۰,۰۰۰

۱۱۴,۴۳۰,۰۰۰

۸۶,۲۵۰,۰۰۰

۱۲

۱۳۶,۲۸۰,۰۰۰

۱۹۴,۹۳۰,۰۰۰

۱۷۰,۷۸۰,۰۰۰

۱۱۳,۲۸۰,۰۰۰

۱۴

۲۲۶,۵۵۰,۰۰۰

۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۲,۴۰۰,۰۰۰

۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰

۱۶

۲۷۰,۲۵۰,۰۰۰

۶۷۷,۳۵۰,۰۰۰

۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۲۸۰,۰۰۰

۱۸

۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۰,۰۵۰,۰۰۰

۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۲,۷۰۰,۰۰۰

۲۰

۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰

۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰

 

لیست قیمت شیرهای کشویی، سوزنی، خودکار، توپی فلنج دار کلاس ۳۰۰ و فولادی A216 برند ORION :

 

سایز به اینچ

GATE VALVE

GLOBE VALVE

CHECK VALVE

BALL VALVE

۲

۱۵,۹۹۰,۰۰۰

۱۹,۳۲۰,۰۰۰

۱۴,۹۰۰,۰۰۰

۱۲,۵۴۰,۰۰۰

۳

۳۳,۹۳۰,۰۰۰

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

۲۵,۲۵۰,۰۰۰

۲۲,۸۳۰,۰۰۰

۴

۴۴,۲۸۰,۰۰۰

۴۵,۴۳۰,۰۰۰

۳۸,۹۹۰,۰۰۰

۳۴,۳۳۰,۰۰۰

۶

۶۶,۷۰۰,۰۰۰

۸۲,۸۰۰,۰۰۰

۶۶,۷۰۰,۰۰۰

۶۷,۸۵۰,۰۰۰

۸

۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰

۱۳۲,۲۵۰,۰۰۰

۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۹۳۰,۰۰۰

۱۰

۲۱۲,۷۵۰,۰۰۰

۳۲۷,۷۵۰,۰۰۰

۱۹۴,۳۵۰,۰۰۰

۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰

۱۲

۴۳۱,۲۵۰,۰۰۰

۴۳۱,۲۵۰,۰۰۰

۴۵۷,۷۰۰,۰۰۰

۴۵۷,۷۰۰,۰۰۰

۱۴

۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰

۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰

۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰

۱۶

۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰

۱,۰۲۳,۵۰۰,۰۰۰

۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰

۱,۰۲۳,۵۰۰,۰۰۰

لیست قیمت شیرهای کشویی، سوزنی، خودکار، توپی فلنج دار کلاس ۶۰۰ و فولادی A216 برند ORION :

 

سایز به اینچ

GATE VALVE

GLOBE VALVE

CHECK VALVE

BALL VALVE

۲

۳۱,۶۳۰,۰۰۰

۳۳,۹۳۰,۰۰۰

۲۷,۰۳۰,۰۰۰

۲۱,۲۸۰,۰۰۰

۳

۶۳,۰۸۰,۰۰۰

۶۳,۲۰۰,۰۰۰

۴۵,۴۳۰,۰۰۰

۳۴,۳۳۰,۰۰۰

۴

۷۹,۹۳۰,۰۰۰

۸۰,۳۳۰,۰۰۰

۶۸,۸۳۰,۰۰۰

۵۷,۳۳۰,۰۰۰

۶

۱۲۰,۷۵۰,۰۰۰

۱۴۸,۹۳۰,۰۰۰

۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰

۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰

۸

۲۷۳,۷۰۰,۰۰۰

۳۱۶,۲۵۰,۰۰۰

۲۵۸,۷۵۰,۰۰۰

۲۷۳,۷۰۰,۰۰۰

۱۰

۳۳۹,۲۵۰,۰۰۰

۴۵۴,۲۵۰,۰۰۰

۳۰۴,۷۵۰,۰۰۰

۴۴۸,۵۰۰,۰۰۰

 

لیست قیمت شیرهای کشویی، سوزنی، خودکار استنلس استیل فلنج دار کلاس ۱۵۰ برند NIPPON :

 

سایز به اینچ

GATE VALVE

GLOBE VALVE

CHECK VALVE

۱/۲

۹,۱۵۰,۰۰۰

۹,۱۵۰,۰۰۰

۸,۹۷۰,۰۰۰

۳/۴

۹,۷۸۰,۰۰۰

۹,۷۸۰,۰۰۰

۹,۴۳۰,۰۰۰

۱

۱۰,۲۴۰,۰۰۰

۱۰,۲۴۰,۰۰۰

۱۰,۲۴۰,۰۰۰

۱٫۱/۲

۲۰,۵۹۰,۰۰۰

۲۰,۵۹۰,۰۰۰

۱۸,۱۷۰,۰۰۰

۲

۲۱,۷۴۰,۰۰۰

۲۱,۷۴۰,۰۰۰

۱۹,۴۴۰,۰۰۰

۲٫۱/۲

۳۳,۲۴۰,۰۰۰

۳۳,۲۴۰,۰۰۰

۳۰,۸۲۰,۰۰۰

۳

۳۴,۳۳۰,۰۰۰

۳۴,۳۳۰,۰۰۰

۳۱,۶۳۰,۰۰۰

۴

۴۵,۴۳۰,۰۰۰

۴۵,۴۳۰,۰۰۰

۴۴,۲۸۰,۰۰۰

۶

۷۹,۳۵۰,۰۰۰

۸۳,۳۸۰,۰۰۰

۶۸,۷۷۰,۰۰۰

۸

۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰

۱۵۵,۲۵۰,۰۰۰

۱۳۵,۷۰۰,۰۰۰

۱۰

۲۲۴,۲۵۰,۰۰۰

۳۴۲,۷۰۰,۰۰۰

۲۷۰,۲۵۰,۰۰۰

۱۲

۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰

۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰

۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰

لیست قیمت شیرهای کشویی، سوزنی، توپی استنلس استیل فلنج دار کلاس ۳۰۰ برند NIPPON :

 

سایز به اینچ

GATE VALVE

GLOBE VALVE

BALL VALVE

۱/۲

۲۰,۴۷۰,۰۰۰

۲۰,۴۷۰,۰۰۰

۹,۰۳۰,۰۰۰

۳/۴

۲۱,۷۴۰,۰۰۰

۲۱,۷۴۰,۰۰۰

۱۰,۲۴۰,۰۰۰

۱

۲۱,۷۴۰,۰۰۰

۲۱,۷۴۰,۰۰۰

۱۱,۳۳۰,۰۰۰

۱٫۱/۲

۳۶,۲۳۰,۰۰۰

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

۲۰,۴۷۰,۰۰۰

۲

۳۷,۹۵۰,۰۰۰

۳۷,۹۵۰,۰۰۰

۲۲,۸۳۰,۰۰۰

۳

۶۷,۲۸۰,۰۰۰

۶۷,۲۸۰,۰۰۰

۴۵,۷۷۰,۰۰۰

۴

۹۷,۵۲۰,۰۰۰

۹۷,۵۲۰,۰۰۰

۶۸,۷۷۰,۰۰۰

۶

۱۵۹,۸۵۰,۰۰۰

۱۷۱,۳۵۰,۰۰۰

۱۱۳,۲۸۰,۰۰۰

۸

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۸,۷۵۰,۰۰۰

۲۰۵,۸۵۰,۰۰۰

 

لیست قیمت شیرهای کشویی، سوزنی، گازی استنلس استیل کلاس ۸۰۰ ساکت و دنده فورج (A105) برند CHERO :

 

سایز به اینچ

GATE & GLOBE

BALL VALVE

۱/۲

۷,۸۸۰,۰۰۰

۹,۱۵۰,۰۰۰

۳/۴

۹,۱۵۰,۰۰۰

۱۰,۳۰۰,۰۰۰

۱

۱۴,۸۴۰,۰۰۰

۱۷,۲۳۰,۰۰۰

۱٫۱/۴

۲۲,۴۳۰,۰۰۰

۱۹,۴۴۰,۰۰۰

۱٫۱/۲

۲۶,۲۲۰,۰۰۰

۲۹,۶۷۰,۰۰۰

۲

۳۳,۹۳۰,۰۰۰

۳۴,۳۳۰,۰۰۰

 

لیست قیمت شیرهای پروانه ای چدنی ویفری PN10-PN16 کلاس ۱۵۰ :

 

سایز به اینچ

دیسک کروم اهرمی

دیسک استیل اهرمی

۲

۱,۲۵۰,۰۰۰

۲,۰۲۰,۰۰۰

۲٫۱/۲

۸۹۰,۰۰۰

۲,۴۷۰,۰۰۰

۳

۱,۰۵۰,۰۰۰

۳,۱۴۰,۰۰۰

۴

۱,۳۳۰,۰۰۰

۳,۷۴۰,۰۰۰

۵

۱,۶۶۰,۰۰۰

۵,۸۴۰,۰۰۰

۶

۱,۹۹۰,۰۰۰

۷,۴۸۰,۰۰۰

۸

۴,۳۱۰,۰۰۰

۱۶,۹۱۰,۰۰۰

۱۰

۹,۹۲۰,۰۰۰

۳۳,۱۲۰,۰۰۰

۱۲

۱۶,۳۹۰,۰۰۰

۴۹,۶۸۰,۰۰۰

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لیست قیمت شیرآلات صنعتی در مرداد ۹۸”
بازگشت به بالا